• slider image 58
:::

老師的嘴

學校名稱: 梅山國小 作者: 王呈恩(三年乙班) 指導老師: 吳麗玲 人氣:498

老師的嘴         梅山國小三年乙班王呈恩

    老師有很多張嘴
      一張叫我們要寫功課
      一張叫我們要看書
      一張叫我們不要吵架

    老師有很多張嘴
      一張叫我們走路要小心
      一張叫我們上課要專心
      一張叫我們不要偏食

    老師有很多張嘴
      一張叫國睿要寫功課
      一張叫國榮少遲到
      一張叫千華走路要多練習

    老師有很多張嘴
    老師的嘴
    從來不告訴自己
    要做些什麼

本文於 2009-06-01 發表於「人間福報mtnart13merit-times.com.tw」